SÖK MEDARBETARE, KOMPETENSER, ARTIKLAR ELLER KONTOR

VÄLKOMMEN TILL

Inom ett mycket brett område ger Advokatfirman Wilensky alla klienter kvalificerad juridisk rådgivning och oklanderligt biträde. Vårt främsta fokus är våra klienter. Kvalitet och engagemang är våra ledord. Advokatfirman Wilenskys breda kompetens innebär att vi finns tillgängliga för att hantera i det närmaste alla juridiska problem och situationer som kan uppkomma för såväl privatpersoner som företag. Alla klienter och alla uppdrag är lika betydelsefulla. Advokatfirman Wilenskys framgång bygger på att klienter väljer att komma tillbaka till oss och att våra tjänster rekommenderas till andra. Vi jobbar med det vi brinner för och brinner för det vi jobbar med. Vi tar ditt problem på allvar!

Kontakta Advokatfirman Wilensky för en kostnadsfri konsultation.

ADVOKATFIRMAN WILENSKY – VI TAR DITT PROBLEM PÅ ALLVAR

Fri rådgivning

Första rådgivningssamtalet på telefon är kostnadsfritt. Vi går då igenom din juridiska frågeställning för att avgöra om vi kan hjälpa dig och vad det kan komma att kosta.

Nyheter

Inkomstförlust vid trafikskada

Advokatfirman har företrätt en kvinna som var inblandad i en trafikolycka och erhöll en sk whiplashskada. Vid skadetillfället tillfället arbetade ...
LÄS MER
ERBJUDANDE TILL DIG SOM ÄR MEDLEM

Advokatfirman Wilensky samarbetar med Villaägarna. Detta innebär att Villaägarnas medlemmar har rätt till en timmes kostnadsfri telefonrådgivning. Samarbetet är ett uttryck för Advokatfirman Wilenskys kunskap, service och engagemang inom bland annat fastighetsrättsliga frågor.

Några av våra kompetenser

Avtalsrätt

Vår erfarenhet är ett viktigt stöd vid avtalsförhandlingar, både juridiskt och affärsmässigt. Vi har vidare kompetensen att tolka redan ingångna avtal och göra tillägg och ändringar när så behövs.

Brottmål

Advokatfirman Wilensky är rätt val för den som behöver juridisk hjälp och biträde gällande brottmål. Vi hanterar uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Fastighetsrätt

Vid förvärv av fastigheter biträder vi vid avtalsförhandlingar samt granskar och upprättar köpehandlingar. Vidare har vi expertkunskap om plan- och bygglagstiftningen, servitut, fastighetsreglering, frågor om fel i fastighet samt dolda fel, bostadsrättsjuridik och hyresfrågor.

Migrationsrätt

Det finns få advokatbyråer som besitter den samlade erfarenheten och kompetensen som återfinns hos Advokatfirman Wilensky. Mångårig erfarenhet och stort engagemang inom området har skapat ett stort kontaktnät och kunskap inom i stort sett alla delar inom migrationsrätten.

Skadestånds- och försäkringsrätt

Skadestånds-och försäkringsrätt omfattar många svåra juridiska frågor vilka kräver specialkunskap. Försäkringsbolag har obegränsade resurser och du är ofta utelämnad åt deras bedömningar. Det är lätt att hamna i underläge. Har du ett problem kontakta Advokatfirman Wilensky för kostnadsfri rådgivning.

Tvistelösning och processrätt

Våra jurister har lång erfarenhet av kommersiella tvister inom många olika verksamhetsområden och vi kan tillhandahålla den kompetens som varje ärende kräver.

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
Fax: 040-23 98 60
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Drottninggatan 11
251 21 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
Fax: 040-23 98 60
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Norra Långgatan 24
216 31 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
Fax: 040-23 98 60
info@advokatwilensky.se

TRELLEBORG

Hantverkaregatan 11
231 44 Trelleborg
Telefon: 0410-100 03
Fax: 040-23 98 60
info@advokatwilensky.se

Mobile layout
FULLSERVICEBYRÅ FÖR PRIVAT OCH KOMMERSIELLT

Vi tar ditt problem på allvar

VÄLKOMMEN TILL

 

Inom ett mycket brett område ger Advokatfirman Wilensky alla klienter kvalificerad juridisk rådgivning och oklanderligt biträde. Vårt främsta fokus är våra klienter. Kvalitet och engagemang är våra ledord. Advokatfirman Wilenskys breda kompetens innebär att vi finns tillgängliga för att hantera i det närmaste alla juridiska problem och situationer som kan uppkomma för såväl privatpersoner som företag. Alla klienter och alla uppdrag är lika betydelsefulla. Advokatfirman Wilenskys framgång bygger på att klienter väljer att komma tillbaka till oss och att våra tjänster rekommenderas till andra. Vi jobbar med det vi brinner för och brinner för det vi jobbar med. Vi tar ditt problem på allvar!

Kontakta Advokatfirman Wilensky för en kostnadsfri konsultation.

 

ADVOKATFIRMAN WILENSKY – VI TAR DITT PROBLEM PÅ ALLVAR

Fri rådgivning

Första rådgivningssamtalet på telefon är kostnadsfritt. Vi går då igenom din juridiska frågeställning för att avgöra om vi kan hjälpa dig och vad det kan komma att kosta.

Nyheter

Inkomstförlust vid trafikskada

Advokatfirman har företrätt en kvinna som var inblandad i en trafikolycka och erhöll en sk whiplashskada. Vid skadetillfället tillfället arbetade ...
LÄS MER
ERBJUDANDE TILL DIG SOM ÄR MEDLEM

Advokatfirman Wilensky samarbetar med Villaägarna. Detta innebär att Villaägarnas medlemmar har rätt till en timmes kostnadsfri telefonrådgivning. Samarbetet är ett uttryck för Advokatfirman Wilenskys kunskap, service och engagemang inom bland annat fastighetsrättsliga frågor.

Våra kontor ⌂

Hem - Advokatfirman Wilensky - Vi tar ditt problem på allvar