Arbetsrätt

Advokatfirman Wilensky har arbetsrättslig expertis. Kontakta Advokatfirman Wilensky för en konsultation angående ditt arbetsrättsliga ärende.

Advokatfirman Wilensky har arbetsrättslig expertis. Kontakta Advokatfirman Wilensky för en konsultation angående ditt arbetsrättsliga ärende.

Arbetsrätt

Advokatfirman Wilensky har under många år arbetat med alla former av arbetsrättsliga frågor. Det kan handla om avsked/uppsägning på grund av personliga skäl eller i anledning av arbetsbrist, frågor om arbetsrättsliga aspekter på konkurrensbegränsningar liksom biträde vid MBL-förhandlingar och arbetsrättsliga tvister. Den svenska arbetsrätten är komplicerad och det är viktigt att känna till hur varje steg skall hanteras. De erfarna arbetsrättsjuristerna på Advokatfirman Wilensky kan ta till vara dina rättigheter.

Det finns ibland möjlighet att få rättshjälp vid arbetsrättsliga tvister men krävs bland annat att din inkomst inte överstiger 260 000 kronor per år och att du haft en timmes juridisk rådgivning. Den första rådgivningstimmen måste du alltid bekosta själv. Om du får rättshjälp betalar du cirka 2-40% av de totala advokatkostnaderna beroende på din inkomst. Resterande kostnader täcks av staten upp till 100 timmars arbete. Advokatfirman Wilensky hjälper vid behov till med att ansöka om rättshjälp.

Ta kontakt med Advokatfirman Wilensky för en kostnadsfri konsultation med anledning av ditt problem.

 

Vi tar ditt problem på allvar!

Arbetsrätt - Advokatfirman Wilensky