Bolagsrätt

Bolagsrätten är ett viktigt område i många affärsjuridiska ärenden. Det kan till exempel i den löpande verksamheten uppstå många olika frågor av bolagsrättslig karaktär. Bolagsrätten påverkar allt företagande inom såväl stora som små företag.

Advokatfirman Wilensky har rätt kunskap för att bistå med rådgivning angående bildande av bolag, kapitalanskaffning, aktieägaravtal, generationsskiften samt företagsöverlåtelser och samarbeten inom ramen för olika bolagsformer. Vi har också stor erfarenhet av tvistelösning på bolagsrättens område. Genom vårt nätverk har vi även möjlighet att erbjuda våra klienter skatterättslig rådgivning samt hjälp med frågor rörande revision- och redovisning.

Advokatfirman Wilensky kan i samband med bolagsrättsliga frågor bistå såväl bolagsmän som aktieägare och styrelse med kvalificerad rådgivning.
Rådgivningen kan röra såväl aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor, föreningar som stiftelser. Frågeställningarna kan vidare avse närliggande områden som exempelvis ägar- och samarbetsavtal, kapitaltillskottsfrågor och förvärv.

Bolagsrätt - Advokatfirman Wilensky