Bostadsrättsjuridik för föreningar

Advokatfirman Wilensky erbjuder anpassad rådgivning för bostadsrättsföreningar. Ett brett spektrum av svåra och ekonomiskt betydelsefulla frågor uppkommer ofta inom ramen för det normala arbetet i bostadsrättsföreningen. Det kan vara fråga om stadgefrågor, ekonomiska planer, andelstal, likabehandlingsprincipen, medlemskap, överlåtelser, tvister, skador i lägenheter och ansvarsfördelning, förverkande, andrahandsupplåtelser, störningar och entreprenadfrågor. Styrelsens arbete underlättas av att vid behov konsultera juridisk expertis på bostadsrättsområdet och i många fall är det också en god ekonomisk investering för föreningen att agera förebyggande.

Styrelsen är välkommen att kontakta Advokatfirman Wilensky för en kostnadsfri konsultation.

Bostadsrättsjuridik för föreningar - Advokatfirman Wilensky