Brottmål

Advokatfirman Wilensky är rätt val för den som behöver juridisk hjälp och biträde gällande brottmål. Vi hanterar uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Advokatfirman Wilensky är rätt val för den som behöver juridisk hjälp och biträde gällande brottmål. Vi hanterar uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Offentlig försvarare/privat försvarare

Den som är misstänkt för ett brott har alltid rätt till en försvarare. Ofta förordnar tingsrätten en offentlig försvarare vilket betyder att staten ansvarar för kostnaden. När tingsrätten inte förordnar en offentlig försvarare har den misstänkte alltid rätt att anlita en privat försvarare vilket betyder att man själv måste stå för kostnaden. Begär den advokat som du har förtroende för och gör det så tidigt så möjligt, helst innan det första polisförhöret. Begär vid den första kontakten med polisen en försvarsadvokat från Advokatfirman Wilensky.

En bra försvarsadvokat jämnar ut oddsen genom att bland annat vara med vid polisförhör och bevaka dina rättigheter. Genomför inte förhör utan advokat och lämna inget åt slumpen. Stå inte ensam mot både Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten utan välj rätt försvarsadvokat som inte tvekar att stå vid din sida hur hårt det än blåser.

Försvarsadvokaterna på Advokatfirman Wilensky är erfarna, orädda, engagerade och tillvaratar dina rättigheter i alla lägen. Vi har erfarenhet från de tyngsta och känsligaste brottmålen. Alla klienter är lika viktiga för oss vare sig det handlar om brott som kan ge böter eller livstids fängelse. Försvarsadvokaterna från Advokatfirman Wilensky är därför rätt val om du är misstänkt för ett brott. Ring oss utan kostnad så berättar vi mer!

Målsägandebiträde

Har du utsatts för ett brott? I många fall har du rätt till ett målsägandebiträde som förordnas av tingsrätten. Kostnaderna för målsägandebiträdet ersätts av staten. Ring Advokatfirman Wilensky utan kostnad om du har frågor om målsägandebiträde.

Juristerna på Advokatfirman Wilensky är vana vid att stötta brottsoffer och ge det absolut bästa juridiska biträdet för den som befinner sig i en utsatt situation. Uppdraget som målsägandebiträde är en specialitet hos Advokatfirman Wilensky sedan många år och vi är övertygade om att engagemang gör skillnad.

Processen från anmälan av ett brott till en förhandling i tingsrätten kan vara lång och krävande för den som utsatts för ett brott. Vi kan hjälpa dig genom att gå igenom vad som förväntas av dig som brottsoffer under processen, närvara vid polisförhör, vara ditt ombud under rättegången och kräva ett skadestånd.

Redan i samband med en polisanmälan kan du begära att tingsrätten förordnar ett målsägandebiträde och samtidigt berätta vilken jurist du vill ha som målsägandebiträde. Du kan ringa till Advokatfirman Wilensky redan innan du har begärt ett målsägandebiträde. Om du redan har polisanmält ett brott kan du kontakta polisen eller åklagaren och begära att du får förordnat en jurist som du har fullt förtroende för som målsägandebiträde.

Särskild företrädare för barn

Juristerna på Advokatfirman Wilensky har stor vana att hantera de mest känsliga ärendena, inte minst sådana där ett barn är brottsoffer. En särskild företrädare utses av tingsrätten i de fall där en vårdnadshavare eller någon som är närstående till vårdnadshavaren misstänks ha begått brott mot barnet.

Som särskild företrädare är det vår uppgift att tillvarata barnets rättigheter och ansvara för de praktiska arrangemangen i samband med polisförhör. Om åtal väcks företräder den särskilda företrädaren barnet i domstol, där barnet inte personligen närvarar.

Brottmål - Advokatfirman Wilensky