Dataskydd & GDPR-Projekt

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU. Praktiskt taget alla företag och organisationer omfattas av den lagstiftning som infördes 2018. En personuppgift är alla uppgifter som självständigt eller i kombination med andra uppgifter kan spåras till en viss individ. Personuppgifter återfinns bland annat i lönelistor, adresslistor och kundregister men förekommer naturligtvis också i samband med mer kvalificerad hantering av uppgifter. Redan genom att spara en personuppgift omfattas hanteringen av den nya lagstiftningen.

Varje företag eller organisation måste utföra ett antal åtgärder för att säkerställa att dataskyddsförordningens krav uppfylls. Om inte kraven uppfylls riskerar den ansvarige juridiska personen ett långtgående ekonomiskt ansvar.

Behöver din organisation hjälp med att utreda vilka behov er organisation har för att uppfylla dataskyddsförordningens krav eller stöd för att implementera dessa? Kontakta i så fall Advokatfirman Wilensky. Vi ser till att din organisation är rustad inför den nya lagstiftningen.

Dataskydd & GDPR-Projekt - Advokatfirman Wilensky