Entreprenadjuridik

Advokatfirman Wilensky har rätt erfarenhet för att hantera förhandlingar, rådgivning och tvister rörande de olika entreprenadrättsliga avtalen främst AB 04 och ABT 06. Eftersom entreprenader ofta utgör omfattande projekt kan inte alltid alla händelser förutses. Ändrings- och tilläggsarbeten aktualiseras därför regelmässigt vilket kan leda till tvister. Då entreprenader dessutom innebär stora ekonomiska åtaganden krävs juridisk kompetens för att ge rätt råd och erfarenhet för att effektivt driva rättsprocesser med klientens bästa i fokus – kompetens som finns hos Advokatfirman Wilensky.

Entreprenadjuridik - Advokatfirman Wilensky