Entreprenadrätt

Har du problem med en småhusentreprenad? Har entreprenaden blivit dyrare än tänkt? Har entreprenören inte färdigställt arbetet? Ta kontakt med Advokatfirman Wilensky för en kostnadsfri konsultation.

Har du problem med en småhusentreprenad? Har entreprenaden blivit dyrare än tänkt? Har entreprenören inte färdigställt arbetet? Ta kontakt med Advokatfirman Wilensky för en kostnadsfri konsultation.

Entreprenadrätt

Entreprenader innebär stora ekonomiska åtaganden för fastighetsägaren och pågår under lång tid. Det är inte ovanligt att tvister uppkommer. Ibland uppkommer senare problem på grund av att det inte finns avtal eller att avtalen är dåligt skrivna.

Inom entreprenadrätten företräder vi såväl entreprenörer som beställare i alla typer av tvister, upphandling av entreprenader, upprättande och tolkning av avtal samt i frågor om fel, garantier och besiktning. Vi har ett mycket gott samarbete med sakkunniga inom olika entreprenadområden.

Om du har hemförsäkring ingår rättsskydd vilket innebär att försäkringsbolaget i många fall ersätter större delen av rättegångskostnaderna. Advokatfirman Wilensky hjälper naturligtvis till med att ansöka om rättsskydd.

Kontakta kostnadsfritt Advokatfirman Wilensky om du har entreprenadrättsliga problem för en kort genomgång av ditt ärende.

Advokatfirman Wilensky samarbetsadvokat till Villaägarnas Riksförbund. Vi erbjuder därför en timmes kostnadsfri rådgivning rörande fastighets- och entreprenadsrättliga ärenden till den som är medlem i Villaägarna.

 

Vi tar ditt problem på allvar!

Entreprenadrätt - Advokatfirman Wilensky