Familjerätt

Familjerätten omfattar några av de viktigaste juridiska områdena – det kan röra sig om vårdnad, boende och umgänge eller vad vi vill skall hända efter vår egen bortgång. Advokatfirman Wilensky tar familjerättens olika områden på största allvar och ger rätt service anpassad efter dina behov.

Familjerätten omfattar några av de viktigaste juridiska områdena – det kan röra sig om vårdnad, boende och umgänge eller vad vi vill skall hända efter vår egen bortgång. Advokatfirman Wilensky tar familjerättens olika områden på största allvar och ger rätt service anpassad efter dina behov.

Vårdnad, boende och umgänge

Om föräldrarna inte kan enas kring vårdnad, boende eller umgänge efter en separation blir det slutligen tingsrätten som måste göra en bedömning och i en dom bestämma hur dessa frågor skall lösas.

Den som står inför en tvist angående vårdnad, boende eller umgänge bör kontakta en erfaren familjerättsjurist som kan lagstiftning och rättspraxis. Advokatfirman Wilenskys erfarna familjerättsjurister tillför förutom kunskap också erfarenhet, engagemang och lugn i svåra situationer. Du behöver aldrig stå ensam om du anlitat en familjerättsjurist från Advokatfirman Wilensky för att hantera ditt ärende.

Kontakta oss så berättar vi mer och går igenom hur vi kan hjälpa just dig i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge.

Om du har hemförsäkring ingår rättsskydd vilket innebär att försäkringsbolaget i många fall ersätter större delen av rättegångskostnaderna. Advokatfirman Wilensky hjälper naturligtvis till med att ansöka om rättsskydd.

Om du inte har en hemförsäkring kan du vara berättigad till rättshjälp. För att få rättshjälp krävs bland annat att din inkomst inte överstiger 260 000 kronor per år och att du haft en timmes juridisk rådgivning. Den första rådgivningstimmen måste du alltid bekosta själv. Om du får rättshjälp betalar du cirka 2-40% av de totala advokatkostnaderna beroende på din inkomst. Resterande kostnader täcks av staten upp till 100 timmars arbete. Advokatfirman Wilensky hjälper vid behov till med att ansöka om rättshjälp.

 

Vi tar ditt problem på allvar!

Äktenskapsförord och samboavtal

Det är viktigt att upprätta juridiskt hållbara dokument som passar dina förutsättningar. Kontakta Advokatfirman Wilensky för att upprätta äktenskapsförord eller samboavtal som skyddar dina personliga tillgångar inför framtiden.

Ta kontakt med Advokatfirman Wilensky för en kostnadsfri konsultation med anledning av ditt problem.

 

Vi tar ditt problem på allvar!

Testamente

Det är viktigt att veta vad som kommer att hända med ens arv. Ibland antar man felaktigt vad som kommer att hända med kvarlåtenskapen. Konsultera en erfaren familjerättsjurist som kan reda ut de juridiska förhållandena. Vi hjälper dig gärna med att upprätta ett testamente eller vidta de andra åtgärder som kan behövas för att dina efterlevande skall ärva på det sätt som du vill.

Har du önskemål att gynna en särskild person eller organisation, om familjeförhållandena är komplicerade med t.ex. barn från mer än ett förhållande eller samboskap kan ett testamente skapa den situation just du vill uppnå.

Bodelning

Bodelning ska ske i samband med skilsmässa. När ett samboförhållande tar slut ska bodelning göras om någon av samborna begär det inom en viss tid. Det finns också möjlighet att bodela under ett pågående äktenskap.

Bodelning kan göras genom ett gemensamt bodelningsavtal om ni är överens. Kontakta Advokatfirman Wilensky om ni vill ha expertkunskap i samband med upprättande av bodelningsavtalet. Om ni inte kan komma överens om hur bodelningen skall gå till kan någon av er ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren förrättar bodelning genom att fatta beslut om vad som ska ingå i bodelningen, hur saker ska värderas och hur de ska fördelas mellan parterna.

Advokatfirman Wilensky åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare genom förordnande från domstol. Du kan också kontakta Advokatfirman när du befinner dig i en bodelningsprocess, där en annan advokat är bodelningsförrättare. I dessa fall åtar vi oss uppdraget som ditt ombud och tillvaratar dina intressen i bodelningen. Familjerättsjuristerna på Advokatfirman Wilensky har stor erfarenhet av bodelningsjuridik.

Ta kontakt med Advokatfirman Wilensky för en kostnadsfri konsultation med anledning av ditt problem.

 

Vi tar ditt problem på allvar!

Underhållsbidrag

Föräldrar ska gemensamt sörja för sina barns ekonomiska behov. Om föräldrarna inte bor ihop är det den förälder som barnet inte stadigvarande bor hos som ska betala underhållsbidrag. Kontakta Advokatfirman Wilensky om du behöver hjälp med att framställa krav på underhållsbidrag. Storleken på underhållsbidraget är beroende av barnets behov av underhållsbidrag och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Det kan vara aktuellt att föra talan om underhållsbidrag i domstol när den sammantagna bilden av föräldrarnas ekonomi medför att underhållsbidraget som skall utgå vida överstiger Försäkringskassans belopp för underhållsstöd. Om du har fått ett krav om underhållsstöd ställt mot dig med ett för stort belopp kan vi bemöta det och föra din talan i domstol. Kontakta Advokatfirman Wilensky för en grundlig genomgång av förutsättningarna för underhållsbidrag i ditt fall.

Om du har hemförsäkring ingår rättsskydd vilket innebär att försäkringsbolaget i många fall ersätter större delen av rättegångskostnaderna. Advokatfirman Wilensky hjälper naturligtvis till med att ansöka om rättsskydd.

Ta kontakt med Advokatfirman Wilensky för en kostnadsfri konsultation med anledning av ditt problem.

 

Vi tar ditt problem på allvar!

Familjerätt - Advokatfirman Wilensky