Fastighetsmäklarjuridik

Advokatfirman Wilensky har stor erfarenhet av att bistå fastighetsmäklare i egenskap av såväl rådgivare som ombud i olika former av tvister. Erfarenheten kommer av mångårigt arbete med dessa frågor, inte minst som rådgivare för en av fastighetsmäklarnas branschorganisationer. Till detta kommer kunskap om de lagar och regler som gäller fastighetsmäklare och förståelse för hur bostadsmarknaden fungerar. Vi följer noga rättsutvecklingen och är redo att bistå fastighetsmäklare och deras kunder i alla rättsliga frågor.

Fastighetsmäklarjuridik - Advokatfirman Wilensky