Arbetsrätt

Advokatfirman Wilensky hanterar olika slag av arbetsrättsliga frågor. Allt från transaktionsrelaterad arbetsrätt, upprättande av anställningsavtal, avsked/uppsägning på grund av personliga skäl eller i anledning av arbetsbrist, frågor om arbetsrättsliga aspekter på konkurrensbegränsningar liksom biträde vid MBL-förhandlingar och arbetsrättsliga tvister.

Kommersiell Arbetsrätt - Advokatfirman Wilensky - Kontakta oss