LSS

Advokatfirman Wilensky har expertis inom området personlig assistans och assistansersättning. Vi har dessutom omfattande framgångsrik processerfarenhet inom assistansområdet.

För att bedriva verksamhet enligt LSS krävs tillstånd och ett omfattande regelverk måste följas. Vi lämnar rådgivning och biträde angående frågor som rör tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans eller annan verksamhet enligt LSS.

LSS - Advokatfirman Wilensky