Företagsöverlåtelser

Advokatfirman Wilensky biträder klienter i frågor som rör överlåtelse av näringsverksamhet genom antingen aktier/andelar eller inkråm. Våra affärsjurister lägger stor vikt vid uppdragsgivarens individuella förutsättningar, oavsett om det är fråga om köparen eller säljaren, och ser till att företagsöverlåtelsen går rätt till. Genom att noggrant gå igenom bolagets rättigheter och skyldigheter, inklusive dess avtal, kan affären genomföras så riskfritt som möjligt. Advokatfirman Wilensky kan bistå med juridisk kompetens för att utföra due diligence, förhandla och upprätta nödvändiga överlåtelsehandlingar.

Företagsöverlåtelser - Advokatfirman Wilensky