Hyresrätt

Advokatfirman Wilensky har mångårig erfarenhet av att biträda fastighetsägare och hyresgäster i olika kommersiella hyresfrågor. Det kan gälla allt från att upprätta hyresavtal för bostad eller lokal till att agera ombud i olika hyrestvister som kan handläggas av allmän domstol eller hyresnämnd. Frågor som kan uppkomma i dessa sammanhang är bland annat

  • Uppsägning för villkorsändring och avflyttning
  • Hyresförhandling
  • Medling
  • Förlängningstvister
  • Förverkande och överlåtelse

Kontakta Advokatfirman Wilensky för en konsultation angående alla former av hyresrättsliga problem.

Hyresrätt - Advokatfirman Wilensky