Kommersiell avtalsrätt

Avtalsfrågor är centrala för den dagliga verksamheten i alla bolag och organisationer. Advokatfirman Wilenskys filosofi är att problem i möjligaste mån skall förebyggas varför rådgivning rörande avtal är en grundkompetens hos oss.

Det finns en stor mängd olika avtalstyper vilka kan aktualiseras beroende på vilken bransch det är fråga om. Det kan till exempel röra sig om köpeavtal, avtal vid företagsöverlåtelse, leveransavtal, aktieägaravtal, samarbetsavtal, sekretessavtal, agent- och distributionsavtal, franchiseavtal, leasingavtal och pantavtal. Listan kan naturligtvis göras ännu längre.

Genom att vara behjälpliga redan vid avtalets tillkomst kan vi minimera risken för framtida tvister. Vår erfarenhet är ett viktigt stöd vid avtalsförhandlingar, både juridiskt och affärsmässigt. Vi har vidare kompetensen att tolka redan ingångna avtal och göra tillägg och ändringar när så behövs. Rör en tvist ett eller flera avtal har Advokatfirman Wilensky dessutom kompetens för hantering av processuella frågor.

Kommersiell avtalsrätt - Advokatfirman Wilensky