Kommersiell fastighetsrätt

Advokatfirman Wilensky kan fastighetsrätt och har sedan lång tid företrätt ett stort antal företag i dessa frågor. Vi har bred kompetens inom bland annat uppförande, finansiering och förvärv av fastigheter. Vid förvärv av fastigheter biträder vi vid avtalsförhandlingar samt granskar och upprättar köpehandlingar. Advokatfirman Wilensky tar även emot uppdrag inom traditionell fastighetsrätt, som exempelvis plan- och bygglagstiftning, servitut, fastighetsregleringar, frågor om fel i fastighet och dolda fel. Vår breda kunskap är en nyckel till framgång.

Kommersiell fastighetsrätt - Advokatfirman Wilensky