Kommunalrätt – juridisk service för kommuner

Advokatfirman Wilensky besitter en kraftfull kombination av kunskap om specifika rättsområden inom det kommunala området samt expertis inom processrätten vilket har lett fram till goda resultat för våra klienter.

Vi kan avlasta den kommunala organisationen när det gäller en specifik tvist eller vissa rättsområden och utlovar en effektiv hantering. Utöver hantering av tvister kan Advokatfirman Wilensky agera rådgivare avseende särskilt komplicerade frågor och bistå med rättsutredningar. Vi kan utlova skyndsam service.

Kommunalrätt – juridisk service för kommuner - Advokatfirman Wilensky