Konsumenttvister och rättsliga processer

Tvister kommer i många olika skepnader. Advokatfirman Wilensky företräder privatpersoner i tvister med andra privatpersoner eller företag inom ett stort antal olika områden. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation om du har en tvist.

Tvister kommer i många olika skepnader. Advokatfirman Wilensky företräder privatpersoner i tvister med andra privatpersoner eller företag inom ett stort antal olika områden. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation om du har en tvist.

Konsumenttvister och rättsliga processer

Du kan hamna i tvist på grund av köp av varor eller tjänster t.ex. när varan eller tjänsten inte motsvarar det som överenskommits. Det är många gånger svårt att få ett företag att frivilligt göra rätt för sig. Det kan vara helt avgörande att anlita en jurist med erfarenhet av att driva konsumenttvister för att få rätt mot ett företag.

Det kan också hända att tvist uppkommer mellan två privatpersoner med anledning av köp, avtal eller skadestånd. En erfaren jurist kan utvärdera situationen och ge råd om rätt val för att lösa situationen.

Advokatfirman Wilenskys jurister är experter på att driva tvister i domstol och att hantera den för tvisten aktuella juridiken. Vi tillhandahåller dessutom erfarenhet av att förhandla fram kreativa lösningar.

Om du har hemförsäkring ingår något som kallas rättsskydd vilket innebär att försäkringsbolaget i många fall ersätter större delen av rättegångskostnaderna. Advokatfirman Wilensky hjälper naturligtvis till med att ansöka om rättsskydd.

Ta kontakt med Advokatfirman Wilensky för en kostnadsfri konsultation med anledning av ditt problem.

 

Vi tar ditt problem på allvar!

Konsumenttvister och rättsliga processer - Advokatfirman Wilensky