LSS

Advokatfirman Wilensky är rätt rådgivare och ombud när det gäller personlig assistans och assistansersättning. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation angående ditt ärende.

Advokatfirman Wilensky är rätt rådgivare och ombud när det gäller personlig assistans och assistansersättning. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation angående ditt ärende.

LSS

LSS – Lagen om stöd och service för funktionshindrade är ett specialområde som endast en liten del av advokatbyråerna i Skåne (området) har kompetens inom. Att få rätt hjälp kan vara avgörande för brukaren.

Advokatfirman Wilensky har expertis inom området personlig assistans och assistansersättning. Vi har omfattande processerfarenhet när det gäller assistansmål som ombud åt privatpersoner och kommuner.

Kontakta Advokatfirman Wilensky för en konsultation om du har frågor kring assistans.

LSS - Advokatfirman Wilensky