Medarbetare

Medarbetare

Lars Andén

Advokat/Delägare

Advokat/Delägare

Frank Thorstensson

Advokat/Delägare

Advokat/Delägare

Mats J Håkansson

Advokat/Delägare

Advokat/Delägare

Carolina Möller

Advokat

Advokat

Advokat

Advokat

Advokat

Carina Hagersand

Ekonomiansvarig/Sekreterare

Ekonomiansvarig/Sekreterare

Jennie Ljungberg

Kontorsansvarig/sekreterare

Kontorsansvarig/sekreterare
Medarbetare - Advokatfirman Wilensky