Céline Mois

Advokat

Kontakt:
040-617 01 00
cm@advokatwilensky.se

Céline Mois arbetar främst med brottmål, migrationsrätt, familjerätt, försäkringsrätt och kommunjuridik. Céline är särskilt engagerad som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. På det migrationsrättsliga området har Celine bred kompetens och stor erfarenhet av uppdrag som offentligt biträde i mål rörande asyl, arbetstillstånd, anknytning och förvar. Céline biträder även klienter i krävande familjerättsliga mål avseende vårdnad, boende och umgänge. I övrigt agerar Céline ombud för kommuner inom olika rättsområden samt företräder privatpersoner i ärenden som bland annat rör person- och trafikskador och socialförsäkringsjuridik . Celine anslöt sig till Advokatfirman Wilensky 2014.

Verksamhetsinriktning:
Brottmål, familjerätt, migrationsrätt, skadeståndsrätt, socialförsäkringsrätt, tillståndsjuridik, ombud för kommuner, rådgivning och tvister rörande assistansersättning mm, processrätt

Utbildning:
Studier i rättssociologi vid Lunds universitet 2007-2010
Juris kandidatexamen med fördjupningskurser inom straffrätt och familjerätt med särskild inriktning på straffansvar och påföljder samt tvistelösning, Lunds universitet 2014.

Erfarenhet:
Biträdande jurist, Advokatfirman Wilensky & Partners HB, 2014-2017
Biträdande jurist, Advokatfirman Wilensky 2017-

Språk:
Svenska, engelska och polska

 

Kontakta oss
Céline Mois - Advokatfirman Wilensky