Frank Thorstensson

Advokat/Delägare

Kontakt:
040-617 01 00
ft@advokatwilensky.se

Verksamhetsinriktning:
Brottmål, familjerätt, arbetsrätt, migrationsrätt och förvaltningsrätt.

Utbildning:
Juris kandidatexamen, Lunds universitet, 2004, Filosofie magisterexamen med huvudämnet Business Law vid Lunds universitet, 2004, Ekonomie magisterexamen vid Lunds universitet, 2005.

Erfarenhet:
Arbetsledare, kriminalvården Malmö söder, 2003-2005
Tingsmeriterad, Malmö tingsrätt, 2005-2007
Beredningsjurist, Malmö tingsrätt, 2007-2007
Fördragande, Malmö förvaltningsrätten,2007-2007
Biträdande jurist, Advokatfirman Wilensky & Partners HB,2007-2014
Biträdande jurist, AAC-Advokatfirman Anita Carlsson, 2015-2017
Delägare, Advokatfirman Wilensky HB, 2017-

Språk:
Svenska, engelska

Kontakta oss
Frank Thorstensson - Advokatfirman Wilensky