Migrationsrätt

Det finns få advokatbyråer som besitter den samlade erfarenheten och kompetensen som återfinns hos Advokatfirman Wilensky. Mångårig erfarenhet och stort engagemang inom området har skapat ett stort kontaktnät och kunskap inom i stort sett alla delar inom migrationsrätten.

Det finns få advokatbyråer som besitter den samlade erfarenheten och kompetensen som återfinns hos Advokatfirman Wilensky. Mångårig erfarenhet och stort engagemang inom området har skapat ett stort kontaktnät och kunskap inom i stort sett alla delar inom migrationsrätten.

Asylrätt

Den som ansöker om asyl i Sverige kan få uppehållstillstånd på olika grunder – flykting, alternativt skyddsbehövande, övrig skyddsbehövande och synnerligen ömmande omständigheter. Asyljuridiken är ett svårt rättsområde som omfattar både svensk lag och utländska konventioner. Dessutom måste det offentliga biträdet för att på bästa sätt hjälpa klienten ha erfarenhet från olika typer av ärenden och känna till de speciella förhållandena i olika länder. Asylsökanden har i de allra flesta fallen rätt till ett offentligt biträde och kan begära att få en viss advokat eller jurist. Utnyttja möjligheten och begär att Migrationsverket förordnar en erfaren och driven migrationsrättsjurist från Advokatfirman Wilensky. När du väl har fått ett offentligt biträde är det oftast svårt att få byta även om du är missnöjd.

 

Kontakta Advokatfirman Wilensky om du har frågor kring asyl och offentligt biträde.

Arbetstillstånd

Den som vill arbeta i Sverige och som inte redan har ett uppehållstillstånd behöver ett arbetstillstånd. Om du behöver hjälp med din ansökan om arbetstillstånd eller att överklaga ett negativt beslut från Migrationsverket finns erfarna migrationsrättsjurister från Advokatfirman Wilensky tillgängliga. Kontakta oss utan kostnad för en kort konsultation och en prisuppgift.

Anknytning

Under vissa förutsättningar har nära anhöriga till den som har fått uppehållstillstånd i Sverige rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det är endast vissa kategorier av anhöriga som kan ge uppehållstillstånd på grund av anknytning – föräldrar för den som är under 18 år och för någon som är vuxen, personens barn eller make/maka eller sambo. Advokatfirman Wilenskys erfarna migrationsrättsjurister kan reglerna utan och innan och kan undvika onödiga misstag.

Hör av dig till Advokatfirman Wilensky om du har en anknytningsärende för en kostnadsfri konsultation. I de flesta fallen måste den som ansöker om anknytning själv betala för juridiskt biträde.

Medborgarskap

Behöver du hjälp med din ansökan om medborgarskap eller har du stött på problem med ansökan hos Migrationsverket, kan du kontakta Advokatfirman Wilensky för mer information om vad vi kan hjälpa till med och ett kostnadsförslag.

Förvar

Att vara förvarstagen innebär att du är frihetsberövad och att rörelsefriheten är begränsad till en låst avdelning på ett av Migrationsverkets förvar.

Om du har tagits i förvar har du rätt till ett offentligt biträde som antingen kan vara en jurist eller en advokat. Du har rätt att välja vilket offentligt biträde du önskar. Alla migrationsrättsjurister från Advokatfirman Wilensky tar uppdrag som offentliga biträde vid förvar och hanterar sådana ärenden skyndsamt och kompetent. Om du vill att någon från Advokatfirman Wilensky skall hjälpa dig som offentligt biträde går det bra att berätta för Migrationsverket om vem du vill ha.

 

Kontakta Advokatfirman Wilensky så berättar vi mer.

Migrationsrätt - Advokatfirman Wilensky