Myndighetsbeslut och tillståndsjuridk

Advokatfirman Wilensky har under många år hjälpt våra klienter med att hantera ansökningar om tillstånd och negativa myndighetsbeslut. Serveringstillståndet är ett av de mest betydelsefulla tillstånden för en restaurangverksamhet och föremål för kontroll och granskning. Advokatfirman Wilensky kan hjälpa klienter genom att hantera kontakter med kommuner och myndigheter samt agera ombud vid domstol i samband med överklagande.

Myndighetsbeslut och tillståndsjuridk - Advokatfirman Wilensky