Nyheter

Här samlar vi intressanta nyheter, artiklar, events, nya uppdrag och annan allmännyttig information.

Advokatfirman har företrätt en kvinna som var inblandad i en trafikolycka och erhöll en sk whiplashskada. Vid skadetillfället tillfället arbetade kvinnan 75 …

Om en förälder inte följer en dom eller ett beslut avseende vårdnad, boende, umgänge eller överlämnande av barn, kan den andra föräldern …

Högsta domstolen har nyligen kommit med ett avgörande, T 1559-18 ”Gamla vägen”, som är av stort intresse för bland annat bostadsrättsföreningar. En …

Utsatt för brott?

27 februari, 2019
-

Målsägandebiträdets roll är att tillvarata målsägandens intressen i målet, att ge stöd och juridisk rådgivning till målsäganden dels under förundersökningen och dels …

Regeringen har nyligen lämnat förslag som syftar till att genomföra EU:s direktiv om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i …

Efter en omfattande utredning åtalas nu en man bosatt i Vellinge kommun som under flera års tid sextrakasserat och förföljt en mängd …

Advokatfirman Wilensky biträder företag och enskilda näringsidkare i fråga om arbetsmiljöbrott, miljöbrott eller andra överträdelser som kan aktualisera företagsbot. Företagsbot innebär böter …

Om du råkar ut för personskada vid felbehandling inom sjukvården (behandlingsskada) kan du ha rätt till ersättning genom Patientskadelagen. Ilizarovmetoden ersätter gips …

Advokatfirman Wilensky håller ibland föredrag som riktar sig till bostadsrättsföreningar då vi upplever att bostadsrättsföreningar hanterar många svåra frågor – det …

Under vissa förhållanden har du rätt till omprövning av skadeståndslivräntan när förhållandena sedan ersättning bestämdes förändrats. Har du till exempel haft en …

Nyheter - Advokatfirman Wilensky