Nyheter

Här samlar vi intressanta nyheter, artiklar, events, nya uppdrag och annan allmännyttig information.

Om en förälder inte följer en dom eller ett beslut avseende vårdnad, boende, umgänge eller överlämnande av barn, kan den andra föräldern …

Högsta domstolen har nyligen kommit med ett avgörande, T 1559-18 ”Gamla vägen”, som är av stort intresse för bland annat bostadsrättsföreningar. En …

Utsatt för brott?

27 februari, 2019
-

Målsägandebiträdets roll är att tillvarata målsägandens intressen i målet, att ge stöd och juridisk rådgivning till målsäganden dels under förundersökningen och dels …

Regeringen har nyligen lämnat förslag som syftar till att genomföra EU:s direktiv om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i …

Den 11 februari 2019 avslutas förhandlingen i hovrätten där advokat Lars Andén företräder en klient som av tingsrätten mot sitt nekande dömdes …

Efter en omfattande utredning åtalas nu en man bosatt i Vellinge kommun som under flera års tid sextrakasserat och förföljt en mängd …

Advokatfirman Wilensky har företrätt en kvinna som var inblandad i en trafikolycka och erhöll en sk whiplashskada. Vid skadetillfället tillfället arbetade kvinnan …

Advokatfirman Wilensky biträder företag och enskilda näringsidkare i fråga om arbetsmiljöbrott, miljöbrott eller andra överträdelser som kan aktualisera företagsbot. Företagsbot innebär böter …

Om du råkar ut för personskada vid felbehandling inom sjukvården (behandlingsskada) kan du ha rätt till ersättning genom Patientskadelagen. Ilizarovmetoden ersätter gips …

Advokatfirman Wilensky håller ibland föredrag som riktar sig till bostadsrättsföreningar då vi upplever att bostadsrättsföreningar hanterar många svåra frågor – det …

Under vissa förhållanden har du rätt till omprövning av skadeståndslivräntan när förhållandena sedan ersättning bestämdes förändrats. Har du till exempel haft en …

Nyheter - Advokatfirman Wilensky