Offentlig upphandling

Advokatfirman Wilensky biträder olika parter i offentliga upphandlingar. Vårt mål är alltid att hitta de smidigaste och mest kostnadseffektiva lösningarna, utan att tumma på den juridiska kvalitén.

Våra jurister utformar och granskar förfrågningsunderlag och avtal, granskar upphandlingsdokumentation samt upprättar upphandlingspolicy. Vårt mål är att upphandlingsresultatet skall bli så bra som möjligt.

Vi granskar även anbud, ger rådgivning kring förfrågningsunderlag och tar kontakter med upphandlande enheter. Vi har dessutom erfarenhet av att företräda leverantörer och upphandlande enheter inför domstol i mål om skadestånd och överprövning av upphandling.

Offentlig upphandling - Advokatfirman Wilensky