Skadestånds- och försäkringsrätt

Skadestånds- och försäkringsrätt omfattar många svåra juridiska frågor som i många fall kräver juridisk specialkunskap. Det händer ofta att företag i dessa sammanhang har att göra med försäkringsbolag som i det närmaste har obegränsade resurser att bestrida också rättmätiga ersättningsanspråk. Det är lätt att känna sig i underläge. Har du ett problem inom området kontakta Advokatfirman Wilensky för kostnadsfri rådgivning.

Advokatfirman Wilensky hjälper vidare företag som har lidit skada med att få den ersättning de är berättigade till genom att driva ärendet utom rätta eller i domstol. Vi hjälper, i samband med att ärendet inleds, till med att söka ersättning ur det rättsskydd som ofta ingår i företagsförsäkringar, vilket innebär att kostnaderna för ett juridiskt ombud minskar.

Skadestånds- och försäkringsrätt - Advokatfirman Wilensky