Skadestånds- och försäkringsrätt

Skadestånds- och försäkringsrätt omfattar många svåra juridiska frågor som i många fall kräver specialkunskap. Det händer ofta att privatpersoner i dessa sammanhang har att göra med till exempel försäkringsbolag som i det närmaste har obegränsade resurser. Det är lätt att känna sig i underläge. Har du ett problem inom området kontakta Advokatfirman Wilensky för kostnadsfri rådgivning.

Skadestånds- och försäkringsrätt omfattar många svåra juridiska frågor som i många fall kräver specialkunskap. Det händer ofta att privatpersoner i dessa sammanhang har att göra med till exempel försäkringsbolag som i det närmaste har obegränsade resurser. Det är lätt att känna sig i underläge. Har du ett problem inom området kontakta Advokatfirman Wilensky för kostnadsfri rådgivning.

Skadestånds- och försäkringsrätt

Oavsett om det är en privatperson eller ett företag som har lidit skada kan vi hjälpa dig att få den ersättning du är berättigad till. Advokatfirman Wilenskys jurister hjälper dig också att söka ersättning ur det rättsskydd som ofta ingår i svenska hem- och företagsförsäkringar, vilket innebär att dina kostnader för ett juridiskt ombud minskar.

Vid trafikolycka kan du ha rätt till ersättning genom trafikförsäkringen. Som regel brukar försäkringsbolagen göra ett frivilligt åtagande att stå för klientens ombudskostnader i trafikskadeärenden. Har du drabbats av felbehandling inom hälso-, sjuk- eller tandvård (behandlingsskada) kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Om någon annan vållat dig personskada kan du få ersättning genom ansvarsförsäkring som kan finnas hos den vållande motparten.

 

Vi tar ditt problem på allvar!

Skadestånds- och försäkringsrätt - Advokatfirman Wilensky