Socialrätt

Tvångsvård utgör en av de mest ingripande åtgärderna som staten kan utöva över sina medborgare. Tvångsvård får inte tillämpas utanför vad lagen tillåter. Advokatfirman Wilensky har stor erfarenhet att arbeta med utsatta människor och bevaka deras rättigheter när det gäller tvångsvård.

Tvångsvård utgör en av de mest ingripande åtgärderna som staten kan utöva över sina medborgare. Tvångsvård får inte tillämpas utanför vad lagen tillåter. Advokatfirman Wilensky har stor erfarenhet att arbeta med utsatta människor och bevaka deras rättigheter när det gäller tvångsvård.

LVU – Lagen om vård av unga

När ett beslut om tvångsvård av ett barn eller en ungdom har fattats av socialtjänsten förordnar domstolen ett offentligt biträde för den om omhändertagits och föräldrarna. Offentligt biträde innebär en kostnadsfri juridisk hjälp från en jurist eller en advokat. Ett offentligt biträde skall tillvarata sin klients intressen, och ge råd och stöd under processen.

Enskilda kan framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Advokatfirman Wilensky har gedigen erfarenhet av att företräda enskilda när det gäller ärenden om tvångsvård och åtar oss uppdrag i mån av tid.

 

Kontakta Advokatfirman Wilensky så berättar vi mer.

LVM – Lagen om vård av missbrukare

Tvångsvård enligt LVM innebär i många fall att den berörda personen placeras på ett behandlingshem under en period och grundar sig i ett beslut från socialtjänsten omedelbart omhändertagande av någon som riskera att allvarligt skadas av ett fortgående missbruk av alkohol eller droger.

När ett beslut om tvångsvård enligt LVM har fattats har den enskilde rätt till ett offentligt biträde, som kan vara en jurist eller advokat. Den enskilde har också rätt att välja den jurist eller advokat som skall förordnas. Den begärda juristen eller advokaten ska då om möjligt förordnas.

Advokatfirman Wilensky åtar sig uppdrag som offentligt biträde i ärenden om LVM och har stor erfarenhet inom olika former av tvångsvård.

 

Kontakta Advokatfirman Wilensky så berättar vi mer.

LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Psykiatrisk tvångsvård innebära antingen sluten psykiatrisk tvångsvård på en psykiatrisk avdelning eller öppen psykiatrisk tvångsvård genom att den tvångsvårdade måste iaktta särskilda villkor för den psykiatriska vården. Psykiatrisk tvångsvård är en mycket ingripande åtgärd och den enskildes rättigheter måste bevakas.

I ett ärende om LPT har patienten rätt till ett offentligt biträde (advokat eller jurist) och att själv begära vilken advokat eller jurist som skall bli förordnad. Advokatfirman Wilensky har mycket god kunskap gällande socialrätt och åtar sig uppdrag som offentligt biträde.

 

Kontakta Advokatfirman Wilensky så berättar vi mer.

LRV – Lagen om rättspsykiatrisk vård

En domstol kan som påföljd (straff) vid brott döma någon som anses vara psykiskt sjuk till rättspsykiatrisk vård. Vid sådan vård tillämpas lagen om rättspsykiatrisk vård. Rättspsykiatrisk vård kan antingen vara sluten eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård. Frågan om den rättspsykiatriska vården ska fortsätta eller upphöra, måste omprövas var sjätte månad.

I samband med omprövning av den rättspsykiatriska tvångsvården har patienten inte bara rätt till ett offentligt biträde utan också begära den jurist eller advokat som denne önskar. Advokatfirman Wilensky har stor erfarenhet av att företräda klienter gällande tvångsvård och åtar oss uppdrag som offentligt biträde.

 

Kontakta Advokatfirman Wilensky så berättar vi mer.

Socialrätt - Advokatfirman Wilensky