Vattenrätt

I vattenrättsliga ärenden biträder Advokatfirman Wilensky anläggningsägare och verksamhetsutövare med såväl rådgivning som tillståndsprövningar. Det kan exempelvis vara frågor om ärenden som rör tillståndsprövning enligt miljöbalken, anmälningsärenden, omprövningsärenden, tillsynsärenden/förelägganden och allmän rådgivning.

Vattenrätt - Advokatfirman Wilensky